Selfservice-advertentievoorwaarden 

De volgende voorwaarden (de ‘Selfservice-advertentievoorwaarden’) zijn van toepassing op de advertentie-interfaces voor selfservice voor het maken, indienen en/of weergeven van advertenties, of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud (gezamenlijk de ‘Advertentie-interfaces voor selfservice’) en alle orders die je plaatst via de advertentie-interfaces voor selfservice (‘Order’).

1. Advertenties kopen

Je kunt je advertenties afstemmen op je gewenste doelgroep door advertenties te kopen op Leaflad. 

 1. Wanneer je een order plaatst, geef je op in welke categorie je jouw advertentie wilt plaatsen, hoeveel je wilt uitgeven en hoeveel je biedt. Als we jouw order accepteren, plaatsen we je advertenties als er ruimte beschikbaar is. Wanneer we je advertentie plaatsen, doen we ons best om de advertenties te tonen aan de doelgroep die je hebt opgegeven. We kunnen echter niet in alle gevallen garanderen dat je advertentie de beoogde doelgroep bereikt.
 2. Je betaalt voor je orders in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden zoals beschreven in de sectie2. Het bedrag dat je verschuldigd bent, wordt berekend op basis van onze volgmechanismen.
 3. Je advertenties moeten voldoen aan ons Advertentiebeleid.
 4. We bepalen de plaatsing en positionering van je advertenties.
 5. We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties, zoals het aantal keer dat er op een advertentie wordt geklikt.
 6. We hebben geen invloed op de manier waarop er op de advertenties wordt geklikt. We gebruiken systemen die proberen bepaalde klikactiviteiten te detecteren en te filteren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor klikfraude, technologische problemen of andere mogelijk ongeldige klikactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de kosten van lopende advertenties.
 7. Je kunt je order op elk moment annuleren via onze online portal, maar het kan tot 24 uur duren voordat de advertentie wordt stopgezet. Je bent verantwoordelijk voor de betaling van alle lopende advertenties.
 8. Onze licentie om je advertentie uit te voeren, eindigt wanneer we je order hebben voltooid. Je begrijpt dat als gebruikers interactie hebben uitgevoerd met je advertentie, je advertentie dan aanwezig blijft totdat de gebruikers deze verwijderen.
 9. We kunnen je advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.
 10. Zonder onze schriftelijke toestemming breng je geen persbericht uit en doe je geen publieke verklaringen over je relatie met Leaflad.
 11. We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.
 12. Als je advertenties plaatst namens iemand anders, moet je toestemming hebben om deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen: 
  1. Je garandeert dat je de juridische bevoegdheid hebt om de adverteerder te binden aan de Selfservice-advertentievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
  2. Je gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die je vertegenwoordigt deze Selfservice-advertentievoorwaarden of de Algemene Voorwaarden schendt, we je verantwoordelijk kunnen houden voor die schending.

2. Betalingsvoorwaarden

 1. Financieringsinstrumenten. We willen Leaflad zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, en je kunt je gekochte advertenties dus op verschillende manieren financieren, bijvoorbeeld via creditcards, op rekening of door het aanschaffen van een prepaid tegoed. De standaard betalingsmethode is echter per credit card. Indien je van een andere optie gebruik wilt maken, kun je daarvoor contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar administration@leaflad.com.
 2. Machtiging. Wanneer je ons een financieringsinstrument verschaft, bevestig je dat je bevoegd bent dit financieringsinstrument te gebruiken. Wanneer je een transactie betaalt, geef je ons (en de door ons toegewezen betalingsverwerker) toestemming het volledige bedrag in rekening te brengen bij het financieringsinstrument dat je voor de transactie gebruikt. Je geeft ons ook toestemming het financieringsinstrument op te slaan, samen met andere aan de transactie gerelateerde gegevens.
 3. Op rekening betalen. Wanneer je van ons toestemming krijgt je advertenties ‘op rekening’ te betalen, zal je alle te betalen bedragen uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum aan ons voldoen naar de op de factuur vermelde bankrekening.
 4. Autorisatie. Als je met een creditcard betaalt, vragen we wellicht vooraf goedkeuring voor een bepaald bedrag van de kaartuitgever. Dit bedrag kan even hoog zijn als de volledige aankoopprijs. We schrijven het bedrag af van je kaart op het moment dat je de financiering voor je transactie via Leaflad laadt, of kort daarna. Als je een transactie annuleert voordat je deze voltooit, kan deze voorafgaande goedkeuring ertoe leiden dat deze financiering niet meteen voor andere doeleinden tot je beschikking staat.
 5. Financiering mislukt. Als je een betaling financiert met een betaalpas en deze transactie ertoe leidt dat je rood komt te staan of dat je bank andere kosten in rekening brengt, ben jij alleen verantwoordelijk voor deze kosten.
 6. Belofte tot betaling. Wanneer je advertenties aanschaft op of via Leaflad, ga je ermee akkoord alle in de order vermelde bedragen te betalen, plus eventuele belastingen.
 7. Toestemming voor kredietcontrole. Via je order geef je ons schriftelijk toestemming om een persoonlijk en/of zakelijk kredietrapport over je aan te vragen bij een kredietinformatiebureau. We kunnen je kredietrapport aanvragen wanneer je een order plaatst, of op elk gewenst later tijdstip.
 8. Beveiliging. Jij bent verantwoordelijk voor de beveiliging van je advertentieaccount en je begrijpt dat je dient te betalen voor alle orders die op of via je advertentieaccount worden geplaatst.
 9. Annuleren. Je kunt een advertentieorder op elk gewenst moment annuleren via onze onlineportal, maar je advertenties kunnen na deze kennisgeving nog enkele dagen worden weergegeven en je blijft verantwoordelijk voor betaling voor deze advertenties.
 10. Facturen. Wekelijks wordt op basis van onze volgmechanismen berekend hoeveel je voor de door jou gekochte advertenties moet betalen. De factuur die uit die berekening voortvloeit, wordt in de online portal gezet en kan daar door jou worden bekeken en/of gedownload voor je eigen administratie. Wij informeren je tevens op het door jou opgegeven e-mailadres over de factuur en het te betalen bedrag.
 11. Aansprakelijkheid voor belastingen. De bedragen die we bij je in rekening brengen via je creditcard of anderszins kunnen onderhevig zijn aan van toepassing zijnde belastingen, waaronder, maar niet beperkt tot loonheffing. Jij bent verantwoordelijk voor het betalen van belastingen die van toepassing zijn op je transacties. Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen alle claims die voortkomen uit jouw nalatigheid belasting te betalen.
 12. Nalatige accounts. Als je advertenties koopt en je betalingsmethode mislukt of als je account een betalingsachterstand heeft, kunnen we maatregelen nemen om de openstaande bedragen te innen via andere betaalmechanismes. Je gaat ermee akkoord alle aan deze mechanismes gerelateerde kosten te betalen, inclusief redelijke advocaatkosten. Er wordt rente opgeteld bij openstaande bedragen, waarbij een tarief geldt van 1% per maand of het wettelijk toegestane maximum (de laagste van deze twee).
 13. Prepaidaccount: je hebt de mogelijkheid om advertenties te kopen met een prepaidaccount. Prepaidbedragen worden niet terugbetaald, tenzij de wet dit vereist. Leaflad is geen bank en biedt overeenkomstig niet dezelfde diensten als banken aan. Dit betekent dat prepaidbedragen niet onderhevig zijn aan rente en aanbetalingsverplichtingen en niet zijn verzekerd door De Nederlandse Bank, het deposito garantiestelsel of welke andere entiteit of verzekeringsinstantie dan ook, hetzij van overheidswege of in de privésector
 14. Meldplicht. Als je van mening bent dat een niet-geautoriseerde of anderszins problematische transactie is opgetreden in je account, ga je ermee akkoord ons meteen op de hoogte te stellen, zodat we maatregelen kunnen treffen om financieel verlies te voorkomen. Tenzij je binnen 30 dagen na de afschrijving een claim bij ons indient, doe je, voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wet, afstand van alle claims tegen ons die voortvloeien uit, of anderszins verband houden met de transactie.

De Advertentie-interfaces voor selfservice zijn onderdeel van ‘Leaflad’ conform de Algemene Voorwaarden van Leaflad. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing op je gebruik van de Advertentie-interfaces voor selfservice en ander gebruik van Leaflad. In het geval van een duidelijk conflict tussen de Selfservice-advertentievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden zijn de Selfservice-advertentievoorwaarden uitsluitend van toepassing op je gebruik van de Advertentie-interfaces voor selfservice en voor zover het conflict reikt. We kunnen je vragen om aanvullende voorwaarden te lezen en accepteren die van toepassing zijn op je gebruik van een specifieke functie of functionaliteit die beschikbaar is via de Advertentie-interfaces voor selfservice. In geval van een duidelijk conflict tussen de Selfservice-advertentievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot je gebruik van de functie of functionaliteit voor zover het conflict reikt. Leaflad behoudt zich het recht voor om je naleving van de Selfservice-advertentievoorwaarden periodiek te controleren en deze voorwaarden bij te werken, en als je de Advertentie-interfaces voor selfservice blijft gebruiken, verklaar je impliciet akkoord te gaan met de betreffende wijzigingen.