Privacy Statement

Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelen wij altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op deze pagina staat ons Privacy Statement. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. 

1. Wat is Leaflad?

Leaflad is een online dienst die je de mogelijkheid biedt om een account aan te maken, waarna je toegang tot Leaflad krijgt. In Leaflad zie je advertenties over verschillende producten en diensten die door adverteerders zijn gepubliceerd. Op basis van de interesses die jij in jouw account vastlegt, proberen wij om de advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij dat wat jij leuk vindt.

Omdat jouw gegevens geld waard zijn, vinden we het niet meer dan normaal dat we onze opbrengsten delen met jou en de andere gebruikers van Leaflad. Daarom kijken we periodiek, maar maximaal één keer per maand, naar onze advertentie-inkomsten en berekenen op basis van diverse criteria of en zo ja hoeveel credits aan jouw account worden toegevoegd. Wanneer je over voldoende credits beschikt én je hebt iets gekocht bij een van onze adverteerders, kun je ons door middel van een cashback request vragen om de credits (of een gedeelte daarvan) over te maken naar je bankrekening.

Leaflad is onderdeel van de besloten vennootschap Leaflad BV, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59282398. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1634528.

2. Welke informatie wordt door Leaflad verzameld en verwerkt?

Account
Om Leaflad te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken waarbij je in ieder geval je e-mailadres en naam vastlegt. Het opgeven van je locatie, geslacht, geboortedatum of relatiestatus is optioneel. Ook moet je minimaal één interesse vastleggen zodat we een idee hebben van wat je leuk vindt. Je interesses en de andere gegevens in je profiel kunnen door adverteerders gebruikt worden om hun advertenties bij een gerichte doelgroep te publiceren. Daar willen wij wel nadrukkelijk bij vermelden dat een adverteerder nooit inzicht heeft in een persoonlijk profiel. 

Advertenties toevoegen aan je wensenlijst
Zie je tijdens je gebruik van Leaflad een leuke of interessante advertentie? Dan kun je die toevoegen aan je wensenlijst door hem als favoriet te markeren. Je kan op elk moment iedere advertentie weer net zo makkelijk van je wensenlijst afhalen. Adverteerders kunnen niet zien wie welke advertenties aan zijn wensenlijst heeft toegevoegd.

Blokkeren Adverteerder
Hoewel wij Leaflad steeds verder optimaliseren om de advertenties zoveel mogelijk bij jouw interesses te laten aansluiten, kan het zijn dat je soms advertenties van een adverteerder die je niet (meer) interessant vindt. Je kunt deze adverteerder eenvoudig blokkeren door hem toe te voegen aan je ‘blacklist’ waarna je van deze adverteerder niets meer zult zien. Tot je hem weer van je ‘blacklist’ afhaalt natuurlijk.

Betalingsgegevens
Op het moment dat je cashback request indient, vragen wij je om jouw volledige naam, woonplaats en bankgegevens. Deze gegevens hebben we nodig zodat wij, nadat we het verzoek hebben goedgekeurd, de betaling aan jou snel en correct kunnen uitvoeren. Je bankgegevens zullen we nooit voor een ander doel gebruiken dan het overmaken van het het bedrag uit je cashback request.

Automatisch gegenereerde informatie
Om Leaflad optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Leaflad. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op de website bezoekt. Voor zover wij deze informatie gebruiken, is die altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Leaflad ze?

Door gebruik van Leaflad kunnen cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar een applicatie stuurt met de bedoeling dat de applicatie deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. 

Cookies van Leaflad
Leaflad maakt gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn om de dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de applicatie niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de applicatie ingevulde instellingen. 

Cookies van derden
In Leaflad worden video’s van YouTube getoond en heb je de mogelijkheid om feedback te geven via een plug-in van UserReport. Zowel YouTube als UserReport, zogenaamde derde partijen, plaatsen cookies op je computer. Dit kunnen cookies zijn die zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.   

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan Leaflad geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van Leaflad gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Leaflad. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal Leaflad informatie over jou gebruiken?

Wij zullen informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw gebruik van Leaflad mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een account, het bekijken van advertenties die passen bij jouw profiel en het indienen van cashback verzoeken;
  • Om betalingen aan jou mogelijk te maken;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Leaflad en om te reageren op jouw vragen en feedback;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen; 
  • Om de applicatie te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Wij willen je op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zullen we dat aan jou laten weten. 

Mocht je geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kun je je afmelden door een bericht te sturen naar contact@leaflad.com. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door ons aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Wij kunnen jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft voor zover het gaat om gehashte gegevens en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Leaflad kan hyperlinks bevatten waarmee je de applicatie verlaat en op de website of in een applicatie van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over of invloed op diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt of waarop je content of informatie vanuit de applicatie deelt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing zijn. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via Leaflad zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Leaflad jouw persoonlijke informatie?

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Inzien
Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens wij over jou hebben vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een bericht sturen naar contact@leaflad.com. Wij zullen ons inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

Wijzigen, blokkeren en verwijderen
Indien je je account wenst te verwijderen, kun je een e-mail sturen naar contact@leaflad.com.

Wanneer je je account beëindigt, zullen wij je account automatisch verwijderen. 

7. Mogen minderjarigen gebruik maken van Leaflad? 

Als je nog geen achttien (18) jaar oud bent, dan mag je nog geen account aanmaken bij Leaflad. Door dit Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent. 

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

9. Wijziging van eigenaar

Wij mogen de verzamelde gegevens overdragen aan een derde partij indien deze alle of een substantieel deel van de aandelen verkrijgt. Zou deze partij ervoor kiezen om het Privacy Statement te wijzigen dan kun je je afmelden en jouw gegevens laten verwijderen.

Laatste wijziging: 08 augustus 2019